O klubu


Kontakty na zastupitelské úřady ČR  naleznete zde.

Oficiální název: CZECH AND SLOVAK SOCIETY AUCKLAND INCORPORATED

Alternativní název: CS Club Auckland

Korespondenční adresa: 7 Glenside Ave, Pakuranga Heights, Auckland

Email: info@csclubauckland.org.nz (případně vybor-csclubauckland@googlegroups.com)


O klubu

Hlavní cíle našeho spolku jsou poskytování informací, pořádání akcí pro členy klubu a propagace české a slovenské kultury na NZ. Členem našeho spolku se může stát každý, kdo se přihlásí do emailové konference CS Club Auckland. Spolek je nezisková organizace s velmi malým rozpočtem (jedinými příjmy jsou dotace z ČR, příjmy z prodeje Entertainment Book, případně zisky z akcí). Příjmy slouží hlavně k pokrytí nákladů na pořádání akcí.

Předseda spolku je volen každoročně v elektronických volbách. Je hlavní kontaktní osobou spolku a reprezentuje spolek navenek. Chod spolku spravuje výbor, jehož hlavním úkolem je pořádání akcí pro členy klubu. Členem výboru se může stát kterýkoliv člen našeho spolku (pokud máte zájem, kontaktujte nás emailem). Tato činnost je dobrovolná a není za ni poskytována žádná odměna.

Členové výboru

Předseda - Hana Růžičková
Pokladník/tajemník - Hana Terry

Ostatní členové výboru:
Jaroslav Trombík, Jiří Dostalík, Tomáš Friml, Kristýna Malíková, Roland Kiss

Pokud se chcete stát členy výboru a třeba pomoci s chodem klubu či pořádáním akcí, neváhejte nás kontaktovat na info@csclubauckland.org.nz.


Dokumenty


Další informace včetně dokumentů, výročních finančních zpráv jsou k nalezení na stránkách Companies Office (stačí vyhledat náš spolek).