9.28.2013

Česká škola v Aucklandu: co bylo a co bude

Milé maminky, rádi bychom vás informovaly o aktuální situaci na téma Česká škola v Aucklandu. Začátkem července skončil první tříměsíční semestr provozu školičky. Scházeli jsme se společně s našimi žáčky a jejich maminkami každé pondělí v 16 hodin v Albany Hall. Dětí chodilo někdy více, někdy méně. Při plném počtu jsme měly 16 žáčků, což byl už celkem slušný počet. Hráli jsme si, zpívali si, malovali a hlavně si povídali česky. Pro některé z nich dětí to bylo náročnější, pro jiné velmi jednoduché. Rozdílná úrověň češtiny byla největším oříškem k rozlousknutí pro nás „paní učitelky“. Zkombinovat, resp. rozdělit děti do správných skupinek podle jazykové úrovně, aby se nenudily a něco se naučily, bylo takřka nemožné – děti by v tomto případě musely být rozděleny třeba i do pěti skupin.... Tak jsme zvolily jedinou možnou variantu - rozdělení dle věkových skupin – cca do pěti let a od pěti let. Nicméně myslíme si, že i přesto se děti ve školičce bavily a těšily se na své nové kamarády, s nimiž se každé pondělí vídaly. My jako učitelky jsme se učily taktéž – pro všechny z nás to byla nová zkušenost. Do budoucna už víme, čeho se chytit, jaké aktivity preferovat, čeho se vyvarovat, zkrátka získaly jsme cenné zkušenosti, které snad budeme mít možnost dále uplatnit.

Aktuální stav 

Po dvouměsíční přestávce, kterou jsme strávily v Čechách (a mino jiné sbíraly různé materiály do školičky) se nyní chystáme rozjet v polovině října další semestr České školičky. Zatím to ovšem vypadá tak, že se do dalšího semestru nepřihlásil dostatečný počet dětí, abychom mohly za stejných podmínek, tedy na stejném místě a za stejný poplatek, školičku opět rozeběhnout. Musíme totiž hlavně zaplatit pronájem haly a pomůcky, a to by při počtu nahlášených dětí nebylo možné. Přemýšlíme tedy nyní o jiném způsobu, jak se společně scházet a umožnit dětem, které o to mají zájem, vídat se na společných akcích se svými českými kamarády. Jako nejlepší varianta nám připadá následující plán, který bychom chtěly v dalším školním semestru, tedy v jarním období, realizovat.

Plán na jaro

Jednou za měsíc zorganizujeme pro děti zábavné odpoledne v komunitním centru v Albany, nebo někde v parku či na pláži. Dle počasí a naplánovaného programu akce. Pro děti si připravíme různé aktivity venku (bojovky, stopovanou, cestu za pokladem atd...) nebo uvnitř (malování, úkoly s češtinou, zpívání...), případně kombinaci obojího, pokud to prostory umožní. Sledujte tedy klubový web, sekci Maminky a děti, abyste byly v obraze a věděly, co se kdy bude dít. Informovat vás samozřejmě budeme i na klubavém a „maminkovském“ mailu. Nejbližší akcí, která se chystá, bude Rej duhové víly, akce probíhající před plesem CS klubu, 19. 10. odpoledne. Detaily o akci najdete v dalším článku na webových stránkách klubu. Myšlenku na realizaci české školičky ovšem nevzdáváme, pokud se sejde větší počet dětí v dalším semestru, budeme opět pokračovat. Jsme o zkušenost bohatší a nápady nám taky nechybí. Pokud byste měly jakékoliv nápady, připomínky (nebojte se i těch negativních, kritika posunuje dopředu...), dejte nám vědět na náš mail. Těšíme se na viděnou při dalších dětských akcích! Lucka Kaufnerová a Zuzka Pištěcká