11.07.2012

Výbor československého klubu má nového předsedu!

Lépe řečeno předsedkyni: hlasy členů výboru byly sečteny a šéfkou klubu se stala akčí žena Hanka Růžičková.  Končí tedy období kralování Martina Rajčoka a na český trůn v Aucklandu usedá žena.   

Přejeme Hance, ať jí vydrží energie a ať se český klub pod jejím vedením posune zas o kousek dopředu. 

O jednání výboru, které proběhne 19. listopadu, vás budeme aktuáně informovat.