7.11.2012

Doklady a dokumenty týkající se ČR

Kontakty na české zastupitelské úřady jsou k nalezení zde.
Aktuální sazebník konzulárních úkonů zde.

Cestovní pasy ČR

O cestovní pas je nutno požádat osobně (ani zplnomocněná osoba nemůže podat žádost) na konzulátu v Sydney. Také vyzvednutí je oficiálně možné pouze osobně, ačkoliv generální konzul často pasy po domluvě přiváží při cestě na NZ. Bližší informace o postupu jsou na stránkách konzulátu.

Pokud potřebujete cestovní průkaz (v připadě ztráty, zničení, atd. pasu) pro cestu do ČR, je možné žádost podat přes honorární konzulát v Aucklandu. Při podání žádosti je potřeba doložit české občanství pomocí fotokopie dokladu (pasu, občanského průkazu, osvědčení o státním občanství), doporučume proto pořídit kopii ještě před cestou a uchovat nejlépe v elektronické podobě. Přesný postup naleznete zde.

Výpis z rejstříku trestů

Osobně na počkání na konzulátu v Sydney (CzechPoint) nebo korespondenčně. Podrobný postup na stránkách konzulátu.

Rodný list

Pro dítě narozené na Novém Zélandu je možné vyřídit rodný list opět pomocí Generálního konzulátu v Sydney. K žádosti je nutné připojit mimo jiné rodný list dítěte ověřený apostilou. Ověření provádí ministerstvo vnitra NZ (Department of Internal Affairs). Stačí vyplnit žádost a s rodným listem ji zaslat do Wellingtonu. Ověření stojí 32$. Více informací zdeKonzulát také provede ověření překladu rodného listu (150Kč/stranu), teoreticky tedy není nutné použít překladatele.

Pro vydání rodného listu je také potřeba doklad o státním občanství ČR. O ten lze požádat zároveň.

Seznam všech potřebných dokladů a postup naleznete zde.

Oddací list

Při sňatku v zahraničí před místními úřady lze o český oddací list požádat také přes konzulát v Sydney. Originál musí být ověřen apostilou (postup popsán u žádosti o rodný list výše). Seznam potřebných dokladů a postup je uveden zde

Oddací list je nutný pro vyřizení nového cestovního dokladu či například rodného listu dítěte. Upozorňujeme, že při změně příjmení zaniklá platnost cestovního dokladu po třech měsících, doporučujeme proto z důvodů lhůt pro vyřizení dokladů požádat o český oddací list a nový cestovní doklad co nejdříve po uzavření sňatku.


Pokud máte přesnější informace či vlastní zkušenost, neváhejte se ozvat, abychom mohli stránku doplnit.